Etik ve Uyum

Lilly'de, tüm dünyadaki iş ilişkilerinde en yüksek kurumsal davranış standartlarını sürdürmeyi taahhüt ederiz. Global etik ve uyum programımız bu taahhüdü destekler ve Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği tarafından düzenlenen kurallar dahil olmak üzere tüm dış gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Lilly ailesinin temel değerleri olan dürüstlük, mükemmellik ve insana saygı, bu programın dayanağını oluşturur ve bugün yaptığımız her şeye rehberlik etmeye devam eder.

Etik ve uyum programımızın temel unsurları şunlardır:

Gözetim

Etik ve uyum baş sorumlumuz, Lilly yönetim kurulunun kamu politikası ve uyum komitesinin yanı sıra CEO'ya da raporlar. Bu kişi, tüm coğrafyalarda şirket genelinde çalışan ve çeşitliliğe sahip olan organizasyon sorumluluğuyla programı geliştirir, uygular ve izler.

Üst düzey iş ve fonksiyon liderlerini içeren uyum ve kurumsal risk yönetimi komitesi, etik ve uyum programının ve kurumsal risk yönetimi programının gözetimini sağlar. Etik ve uyum baş sorumlusu, her iki program hakkında bu komiteye ve yönetim kurulu kamu politikası ve uyum komitesine üç ayda bir rapor sunar. Yönetim kurulu her yıl bir uyum durum raporu alır ve kurumsal risk yönetimi planını gözden geçirir. Lilly Türkiye’de görev alan bir Etik Uyum sorumlusu bulunmaktadır ve Lilly Türkiye için etik ve uyum programının ve risk yönetimi programının uygulanmasından sorumludur.

Yazılı Standartlar

İş davranış kurallarımız olan Kırmızı Kitap, faaliyetlerimize rehberlik eden bir ilkeler beyanıdır. Bu ilkeler 11 kurumsal politikaya dayanır ve şirketimizin dürüstlük, mükemmellik ve insanlara saygı değerleriyle uyumludur. Global prosedürlerimiz, standartlarımız ve eğitimlerimiz iş davranış kurallarına uygundur ve hizmet verdiğimiz kişilerin güvenini kazanmamız ve bu güveni koruyabilmemiz için her çalışanı dürüstlükle kararlar vermekten sorumlu tutarız.

Eğitim

Bütün çalışanların Kırmızı Kitap, ilgili politikalar ve prosedürler ile belirli roller için geçerli yasal gereklilikler üzerine sürekli eğitim almasını zorunlu tutarız. Bazı fonksiyonlarda ve temel risk alanlarındaki çalışanlar, amaca özel eğitim alabilirler.

İletişim

Şirketin tüm kademelerinde açık iletişimi aktif bir şekilde teşvik ederiz. Çalışanlarımız, Lilly'ye veya hizmet verdiğimiz kişilere zarar verebilecek potansiyel ihlaller veya etik olmayan davranışlar hakkında soruları veya endişeleri olduğunda bildirme yükümlülüğünde olduklarını bilirler. Liderlerimizin bu açık iletişimi desteklemesi ve teşvik etmesi beklenir. Çalışanlar endişelerini şirket liderlerine ve insan kaynakları, etik ve uyum ya da hukuk departmanına bildirebilirler. Yerel yasalar kapsamında, global olarak çalışanlara ve kamuya günün 24 saati ulaşılabilecek bir destek hattı sunuyoruz. Destek hattımıza1-800-8152481 numaralı telefondan veya Lilly EthicsPoint adresinden çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz. Çeviri hizmetleri mevcuttur ve bildirimler anonim olarak yapılabilir.

Denetim ve İzleme

Etik ve uyum programımızla ve ilgili politikalarla ve prosedürlerle uyumluluğu sürekli olarak inceler, değerlendirir, izler ve denetleriz. Bulguları üst düzey liderlere, yerel yönetime ve kurumsal yönetim komitelerine rapor ederiz.

Olası İhlallere Yanıt

Olası ihlallere ilişkin hazırlanan tüm raporlamaları standart bir süreç kullanarak inceleriz. Bir ihlal meydana geldiği durumda her bir vakayı ayrı ayrı değerlendirerek uygun disiplin sonuçları belirleriz. Ayrıca, başka ihlalleri önlemek için değişiklik gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla prosedürlerimizi, süreçlerimizi ve iş uygulamalarımızı da gözden geçiririz.

Etik ve uyum programına ek olarak, ayrıca global gizlilik ve biyoetik programlarını da sürdürmekteyiz. Global gizlilik programımız, şirketimiz, ürünlerimiz, mobil uygulamalarımız, dijital hizmetlerimiz ve web sitelerimizle etkileşimde bulunan kişilerin kişisel bilgilerini korumak ve bunlara saygı göstermek üzere tasarlanmıştır. Biyoetik programımız hastaların ve klinik araştırma katılımcılarının haklarını ve refahını ve ürünlerimizin temelini oluşturan bilimin doğruluğunu korumak üzere tasarlanmıştır.