Çevresel Sürdürülebilirlik

Yaşamı iyileştirme amacımız, içinde yaşadığımız dünyayı korumayı kapsar.

İlaç üretimi enerji, su ve hammaddeler gibi değerli kaynakların kullanılmasını gerektirir. Ürün yaşam döngülerimiz ve tedarik zincirimiz genelinde çevresel etkimizi sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız.

Ürün portföyümüz geliştikçe, çevresel ayak izimizi en aza indirmenin yeni ve daha iyi yollarını buluyoruz. Bu, faaliyetlerimizin, çalışanlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki topluluklar için güvenli olmasını sağlar.

Performansı artırmak için zorlu çevresel hedefler belirliyor ve bu konudaki ilerlememizi ölçüyoruz.

Önemli Noktalar

  • Tehlikeli maddelerin kullanımını azaltan veya ortadan kaldıran ürün ve süreçleri tasarlamak için yeşil kimya kullanıyoruz.

  • Önemli miktardaki üretim artışlarına rağmen, sera gazı (GHG) emisyonlarımızı 2018 yılında %12,7 oranında azalttık (2012 referans yılından itibaren).