Çeşitlilik ve Dahil Etme

Lilly'de, çalışanlarımız işe her gün çeşitli tecrübeler, bakış açıları ve kültürel deneyimler taşır. Bu, bilimsel inovasyon ve müşterilerle kurulacak daha güçlü bağlar için verimli bir zemin sağlayan dinamik, dahil edici bir kültürdür.

Çeşitliliğimiz, tüm dünyadaki insanlar için yaşamı iyileştirme amacımıza güç verir. Farklılıklarımız fark yaratır.

Yıllardır, liderlik pozisyonlarındaki kadın, azınlık grubu üyeleri ve diğer farklı toplulukların sayısını artırmak için çalışıyoruz. Bunu yapmak için herkesin özgün kişiliğiyle katkıda bulunabilmesine ve kariyerinde ilerleyebilmesine yardımcı oluyoruz.

Bu, anlayışla başlar. Özgün deneyimlerini anlamak için kadın çalışanların ve azınlık üyesi çalışanların yolculuklarını özenle araştırdık.

Bu araştırmadan elde edilen güçlü içgörüler, kültürümüzü herkes için geliştiren, şirket çapında değişikliklere yol açtı. Çünkü amacımızı gerçekleştirmemiz için gereken şey budur.

Kim olursanız olun, nereden olursanız olun, tüm dünyadaki hastalar için yaşamı iyileştirmek istiyorsanız buraya aitsiniz. Farklılıklarınız fark yaratır.

Lilly Türkiye olarak, her yıl insan kaynakları stratejimizi belirlerken hedeflerimizin önemli bir kısmını çeşitlilik ve dahil etme üzerine kuruyoruz. Satış ekiplerinde kadın çalışan oranı, şirket genelindeki kadın çalışan oranı ve yönetici seviyesi ile yönetim kurulu seviyesindeki liderler arasında kadın oranı gibi farklı metrikleri takip ediyoruz. Bu önceliğimiz doğrultusunda geldiğimiz noktada, şirket genelinde kadın çalışan oranımız için yüzde 40’ları, tüm yöneticiler ve yönetim kurulu seviyesindeki liderlere baktığımızda ise yüzde 50’leri geçmiş durumdayız.

Şirketimizde ayrıca global olarak çeşitlilik ve dahil etmeyi daha çok teşvik etmek ve bu önceliğimizi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere farklı departmanlardan temsilcilerle bir ekip oluşturuldu. Lilly Türkiye’den bir elçimiz de çeşitlilik ve dahil etme çalışmalarına destek vermek üzere bölgesel bir konseyde görev alıyor.

Lilly Türkiye’de kuşaksal çeşitliliğin zenginliğinden faydalanmak amacıyla gönüllük esasına dayalı tersine mentorluk uygulanmaktadır.