Kişisel Veri Gizlilik Beyanı 

Kişisel Veri Gizlilik Beyanının Kapsamı

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanı, Lilly İlaç’ın websitesi üzerinden veya kamuya açık kaynaklardan sizinle ilgili hangi bilgileri toplayabileceğini, bu bilgiyi nasıl kullandığımızı size bildirmeyi amaçlar. Bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanı web sitesi alt bilgisinde “Kişisel Veri Gizlilik Beyanı” üzerine tıkladığınızda bu bildirime bağlantı veren tüm web siteleri ve ayrıca bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanına bağlantı veren veya bunu yayımlayan mobil uygulamalar, dijital hizmetler ve diğer tüm mecralar için geçerlidir. Bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanında, bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanına bağlantı veren veya bunu yayımlayan web siteleri, Uygulamaları ve Dijital Hizmetleri veya diğer iletişim mecraları “Web Siteleri” olarak anılır.

Hangi Bilgileri Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz

Web Siteleri üzerinden sizinle ilgili aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

  • Web Sitelerimizi, ağ sistemlerimizi ve diğer varlıkları iyileştirmek, yönetmek ve güvenceye almak için cihazlarınızla ilintili olan fakat sizi doğrudan tanımlamayan çevrimiçi tanımlayıcıları

  • Web Site kullanımınızı analiz edebilmek için; Web Sitesi oturumunuzun tarihi ve saati, coğrafi konum, web sitesinde ziyaret edilen alanlar ve web işaretçilerimiz, çerezler, üçüncü taraf ve dijital reklamlar, Google Analytics® ve sosyal medya eklentileri aracılığıyla toplanan diğer bilgiler.

Bu bilgiler meşru iş amaçlarımız için otomatik olarak toplanır.

Bu bilgileri advers olay bildirimi ya da haklarımızı kullanmak/uygulamak gibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanabilir ve/veya kişisel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri kapsamında şirket kayıtlarının saklanması, web sitesi yönetimi, profil oluşturma ve araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları için de kullanabiliriz.

Ayrıca bilgilerinizi bazı durumlarda açık onayınızla, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun 5. maddesinin 2. bendinde sayılı hallerde ise onayınız aranmaksızın kullanabiliriz.

Yasanın izin verdiği durumlarda Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar için üçüncü kişilerden elde edilen bilgilerle geliştirebilir veya birleştirebiliriz. Yukarıda bahsedilen amaçlar çerçevesinde, bilgileriniz profil oluşturma için kullanılabilir.

Çerezler ve Benzer Teknolojiler

Web işaretçileri

Web Siteleri, web işaretçileri olarak bilinen ve web oturumu bilgisi toplanmasını sağlayan bir teknoloji kullanabilir. Bir web işaretçisi bir web sayfasında veya bir e-postada yer alan, görüntülenen sayfaları veya açılan mesajları izlemek üzere tasarlanmış küçük bir grafiktir. Web günlüğü bilgisi web sitemizi barındıran bilgisayarla ("web sunucusu” olarak adlandırılır) web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde toplanır.

Belirli web sayfalarında veya size gönderdiğimiz e-postalarda “web işaretçisi” olarak bilinen (“eylem etiketi” veya “clear GIF teknolojisi” olarak da bilinir) bir teknoloji kullanabiliriz. Web işaretçilerini, gönderdiğimiz e-posta mesajlarının hangilerinin açıldığını ve bir mesajda işlem yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yardımcı olmak için kullanabiliriz. Web işaretçileri ayrıca bir siteye gelen ziyaretçi sayısını veya bir web sitesinin ana öğelerine kaç ziyaretçinin tıkladığını ölçerek web sitelerinin etkililiğini analiz etmeye yardımcı olur.

Çerezler

Web Siteleri “çerez” olarak bilinen bir teknoloji kullanabilir. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın internet tarayıcı dosyalarınızın tutulduğu sabit diskine yerleştirebildiği küçük bir veri dosyasıdır. Çerez, bazı kayıt alanlarına bazı bilgileri tekrar girme zahmetinden kurtarır çünkü çerezler bir web sitesinin ziyaretçinin daha önce girdiği bilgileri “hatırlamasını” sağlayabilir. Çerezler aynı zamanda size içeriğe özel bilgi sunulmasına ve web sitesinin bölümlerinin nasıl kullanıldığını takip etmeye yardımcı olur. Çerezler bilgisayarınıza hem bizim tarafımızdan hem de web analitik hizmetleri ve reklam ağı hizmetleri gibi, ilişkide olduğumuz üçüncü kişiler tarafından koyulabilir. Çoğu internet tarayıcısında veya diğer yazılımlarda, bilgisayar sabit diskinizden çerezleri silecek, tüm çerezleri engelleyecek veya bir çerez saklanmadan önce uyarı mesajı alacak şekilde tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın talimatlarına bakın. Çerezleri reddederseniz web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir ve bazı web sitesi özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

İzleme Engeli (Do Not Track)

Çevrimiçi faaliyetlerinizin izlenmesini farklı şekillerde önleyebilirsiniz. Bunlardan biri, sizinle ilgili belirli bilgileri toplamalarını istemediğiniz konusunda ziyaret ettiğiniz web sitelerini uyaran bir tercihi tarayıcınızda ayarlamaktır. Buna Do-Not-Track (“DNT”-İzleme Engeli) sinyali adı verilir. Lütfen web sitelerimizin ve web tabanlı kaynaklarımızın web tarayıcılarından gelen bu tür sinyallere yanıt vermediğini unutmayın. Halihazırda bir DNT sinyali tespit edildiğinde bir şirketin ne yapması gerektiğine dair evrensel kabul gören bir standart bulunmamaktadır.

Bilginizin Paylaşılma Nedenleri

Kişisel Bilgilerinizi acentalarımızla, yüklenicilerimizle veya ortaklarımızla, e-posta gönderimi, veri yönetimi, veritabanlarımızı barındırma, veri işleme hizmetleri sunma ve müşteri hizmetleri sunma gibi Lilly için veya Lilly ile birlikte yaptıkları işlerle bağlantılı olarak veya bu diğer kurumlardan sizinle ilgili bilgileri geliştirmek veya eklemek için paylaşabiliriz. Bu acentalar, yükleniciler veya ortaklar bu verileri bize hizmet sunmak veya bizimle yaptıkları işbirliği için hizmetler sunmak dışında kullanamaz (örneğin bazı ürünlerimiz başka şirketlerle yapılan ortak sözleşmeler aracılığıyla geliştirilir ve tanıtılır).

Kişiler Bilgileri, mahkeme celplerini veya ulusal güvenlik veya kanuni yaptırım gerekliliklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere resmi mercilerin diğer yasal bilgi taleplerini yanıtlamak ve internet güvenliğini sağlamak için veya kanunların gerektirdiği diğer durumlarda paylaşırız. Ulusal güvenlik veya şirket güvenliğinin söz konusu olduğu nadiren görülebilecek istisnai durumlarda ziyaretçilerimize ve müşterilerimize ilişkin tüm veritabanını ilgili resmi mercilerle paylaşma hakkını saklı tutarız.

Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi bilginin ilgili olduğu bir Web Sitesi işinin satılması, temlik edilmesi veya başka şekilde devriyle bağlantılı olarak bir üçüncü kişiyle verebiliriz; böyle bir durumda söz konusu alıcının Kişisel Bilgileri bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanına uygun bir şekilde saklayıp, işlemesi istenecektir.

Google Analytics

Web Sitelerimizin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve Web Sitelerimizin hangi bölümlerinin kullanıldığını anlamamızı sağlamak için Google Analytics kullanılabilir. Google Analytics birinci kişi çerezler ve JavaScript kodları gibi teknik araçlar kullanarak ziyaretçiler hakkında bilgi toplar. Google Analytics hizmeti JavaScript etkin olan web sitesine gelen ziyaretçileri takip eder. Google Analytics nereden geldikleri ve sitede ne yaptıkları da dahil olmak üzere ziyaretçilerin bir web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anonim bir şekilde takip eder. Google Analytics kullanıcılardan yukarıda belirtilen bilgileri toplar.

Bu bilgiler web sitesini yönetmek ve güncellemek amaçlı kullanılır ve ayrıca web sitesine gelen kullanıcıların beklenen web sitesi demografisine uygunluğunu değerlendirir ve kilit hedef kitlelerin içerikte nasıl gezindiğini belirleriz.

Birinci kişi çerezler (Google Analytics çerezi gibi) ve üçüncü kişi çerezler (DoubleClick çerezi gibi) kullanılarak reklam izlenimlerinizin, diğer reklam hizmetleri kullanımının ve bu reklam izlenimleri ve reklam hizmetleriyle olan etkileşimin bu web sitesine yapılan ziyaretlerle nasıl ilişkili olduğu raporlanır.

A. Vazgeçme Hükmü:

Google Analytics, verilerinin toplanmasını istemeyen web sitesi ziyaretçileri için bir vazgeçme seçeneği sunar. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgiyi şuradan edinebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


B. Google'ın Veri Kullanımı:

Google ve tamamına sahip olduğu bağlı şirketleri, Gizlilik Politikası şartlarına tabi olarak (http://www.google.com/privacy.html adresinde veya Google'ın zaman zaman sunabileceği başka bir URL'de bulunmaktadır) Google Analytics Bilgi Açıklamaları ve Paylaşımı kullanımınız sırasında toplanan bilgileri saklayabilir ve kullanabilir.

Sosyal Medya Eklentileri

Web Sitelerimiz başkalarıyla kolay bilgi paylaşmanızı sağlamak için Sosyal Medya Eklentileri kullanabilir. Web Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde web sitemizde bulunan sosyal medya eklentisi operatörü, Web Sitelerimizi daha önce ziyaret eden kişileri kendi web sitesinde tanımasını sağlayan bir çerez yerleştirebilir. Daha önce web sitemizde gezinirken sosyal medya web sitesinde oturum açtıysanız, sosyal medya eklentileri o sosyal medya web sitesinin, sizinle ilgili web sitemizi ziyaret ettiğinizi gösteren doğrudan tanımlanabilen bilgiler almasını sağlayabilir. Sosyal medya eklentisi, bu bilgileri sosyal ağlarda oturum açmış ziyaretçiler hakkında, web sitemizdeki eklentiyle özel olarak etkileşime girmiş olsun veya olmasın, toplayabilir. Sosyal medya eklentileri sosyal medya web sitesinin, web sitemizdeki faaliyetlerinizle ilgili bilgileri kendi sosyal medya web sitesindeki diğer kullanıcılarla paylaşmasını da sağlayabilir. Lilly, sosyal medya eklentilerindeki içeriğin hiçbirini kontrol etmemektedir. Sosyal medya web sitelerindeki sosyal eklentiler konusunda daha fazla bilgi için bu sitelerin gizlilik ve veri paylaşım bildirimlerine bakın.

Bilgilerinizi Ne Kadar Süre Tutuyoruz?

Bilgileriniz kayıt saklama politikalarımız ile geçerli yasa ve yönetmelikler doğrultusunda meşru ve yasal iş amaçları için gerekli olan süre boyunca kaydedilir.

Çocukların Bilgileri

Web Siteleri ve Web Sitelerindeki içerikler 18 yaşından küçük bireyler için amaçlanmamış ve tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük hiçbir kişinin Kişisel Bilgilerini bilerek toplamayız.

Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Web Siteleri aracılığıyla topladığımız Kişisel Bilgileri korumak için makul fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemler alıyoruz. Örneğin bu bilgiye erişimi bu bildirimde tarif edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için erişime ihtiyaç duyan yetkili çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve yükleniciler ile sınırlı tutuyoruz. İşlediğimiz ve sakladığımız bilgiler için makul seviyede güvenlik sağlamaya çalışsak da hiçbir güvenlik sisteminin tüm olası güvenlik ihlallerini önleyemeyeceği akılda tutulmalıdır.

Haklarınız ve Seçimleriniz

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat edebilirsiniz. Böyle bir durumda sizinle olan iletişimimizin kesintiye uğrayabileceğini hatırlatırız.

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Aşağıda bilgisi verilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle temasa geçerek yukarıdaki taleplerin herhangi birini iletebilirsiniz:

Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.

Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Kent Etabı A Blok Kat:3 34660 Üsküdar/İstanbul

Telefon : 0216 554 00 00

Faks : 0216 474 71 99

Bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanı ile ilgili sorularınız olduğu takdirde yukarıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şikayetleriniz için

Kişisel bilgilerinizin kullanımına ve saklanmasına ilişkin şikayetleriniz için, etikuyum@lilly.com e-posta adresinden şirketimiz kişisel veri yetkilisine ulaşabilirsiniz. Şirketimiz kişisel veri yetkilisi konuyu araştıracaktır.

Şikayetiniz üzerine verilen cevap sizin için tatmin edici değilse veya kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Üçüncü Şahıs Web Sitelerine Bağlantılar

Web Siteleri, ziyaretçilerimize kullanışlı bilgiler sunduğunu düşündüğümüz, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Burada tarif ettiğimiz politikalar ve prosedürler bu web sitelerinde geçerli değildir. Kişisel Bilgilerin bir üçüncü kişi web sitesinde toplanmasından veya kullanılmasından sorumlu değiliz. Dolayısıyla, bir üçüncü kişi web sitesinin kullanımı yoluyla elde edilen Kişisel Bilgilerin üçüncü kişi tarafından kullanılmasıyla ilgili sorumluluklardan feragat ederiz. Gizlilik, güvenlik, veri toplama ve dağıtım politikaları hakkında bilgi edinmek için doğrudan bu web siteleriyle iletişime geçilmesini öneririz.

Kişisel Bilgilerin Uluslararası Aktarımı

Lilly, sizinle ilgili kişisel bilgileri dünya çapındaki diğer Lilly iştiraklerine iletebilir. Bu iştirakler de yine kişisel bilgileri diğer Lilly iştiraklerine iletebilir. Lilly iştiraklerinin bazıları yeterli düzeyde veri koruma sağlamayan ülkelerde yer alıyor olabilir. Buna rağmen tüm Lilly iştiraklerinin kişisel bilgileri bu bildirimle tutarlı bir şekilde işlemesi gerekmektedir.

Gizlilik Uygulamalarımızda Değişiklik Yapılması

Bu Kişisel Veri Gizlilik Beyanını zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellenmiş beyana, Kişisel Veri Gizlilik Beyanı sayfasından ulaşabilirsiniz. Kişisel Bilgilerinizi daima toplandıkları tarihte yürürlükte olan Kişisel Veri Gizlilik Beyanına uygun bir şekilde işleyeceğiz. Size bildirimde bulunmadan ve size itiraz etme fırsatı sunmadan Kişisel Bilgilerinizi esastan farklı bir şekilde kullanmayacağız veya Kişisel Bilgilerinizi kendi amaçları için kullanan başka bir kuruma açıklamayacağız.

Son Güncelleme Tarihi: Ekim 2020